Rozpočet dle položek podrobně
Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591
Příjmy
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
1111 0000 0000
273,80
273,80
1111
273,80
273,80
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
 
1112 0000 0000
9,00
9,00
1112
9,00
9,00
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
 
1113 0000 0000
31,70
31,70
1113
31,70
31,70
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
 
 
314,50
Daně z příjmů fyzických osob
111
314,50
1121 0000 0000
357,10
357,10
1121
357,10
357,10
Daň z příjmů právnických osob
 
 
357,10
Daně z příjmů právnických osob
112
357,10
671,60
11
Daně z příjmů,zisku a kap.výn.
671,60
1211 0000 0000
730,30
730,30
1211
730,30
730,30
Daň z přidané hodnoty
 
 
730,30
Obecné daně ze zb.a sl.v tuz.
121
730,30
1334 0000 0000
0,51
0,51
1334
0,51
0,51
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.
 
 
0,51
Popl. a odvody-živ.prostředí
133
0,51
1340 0000 0000
32,60
32,60
1340
32,60
32,60
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
 
1341 0000 0000
1,60
1,60
1341
1,60
1,60
Poplatek ze psů
 
 
34,20
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
134
34,20
1351 0000 0000
6,00
6,00
1351
6,00
6,00
Odvod z loterií a her krom VHP
 
 
6,00
Ost.odvody z vyb.činn.a služeb
135
6,00
40,71
13
Daně a poplat.z vybr.čin.,služ
40,71
1511 0000 0000
114,00
114,00
1511
114,00
114,00
Daň z nemovitých věcí
 
 
114,00
Daně z majetku
151
114,00
1
1 556,61
1 556,61
Daňové příjmy
*
2141 6171 0000
1,00
1,00
Činnost místní správy
2141 6310 0000
3,90
3,90
Obec.příj.a výd.z fin.operací
2141
4,90
4,90
Příjmy z úroků (část)
 
 
4,90
Neúr.př.z FD kromě k vl.dluhop
214
4,90
4,90
21
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org
4,90
2324 3725 0000
13,00
13,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů
2324
13,00
13,00
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
 Rozpočet dle položek podrobně

Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591
Příjmy
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
 
13,00
Ostatní nedaňové příjmy
232
13,00
2
17,90
17,90
Nedaňové příjmy
*
4112 0000 0000
54,40
54,40
4112
54,40
54,40
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
 
 
54,40
Neinv.přij.transf.od VR úst.úr
411
54,40
1 628,91
1 628,91
Celkem
Rozpočet dle položek podrobně
Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591
Běžné výdaje
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
5011 6171 0000
52,40
52,40
Činnost místní správy
5011
52,40
52,40
Platy zaměst. v prac. poměru
 
 
52,40
Platy
501
52,40
5021 3314 0000
5,50
5,50
Činnosti knihovnické
5021 6171 0000
75,00
75,00
Činnost místní správy
5021
80,50
80,50
Ostatní osobní výdaje
 
5023 6112 0000
116,00
116,00
Zastupitelstva obcí
5023
116,00
116,00
Odměny čl.zastup.obcí a krajů
 
 
196,50
Ostatní platby za prov.práci
502
196,50
5031 6171 0000
14,00
14,00
Činnost místní správy
5031
14,00
14,00
Pov.pojistné na soc.zab...
 
5032 6112 0000
10,50
10,50
Zastupitelstva obcí
5032 6171 0000
5,00
5,00
Činnost místní správy
5032
15,50
15,50
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
 
 
29,50
Pov.pojistné placené zaměstnav
503
29,50
278,40
50
Běžné výdaje
278,40
5136 3314 0000
2,00
2,00
Činnosti knihovnické
5136
2,00
2,00
Knihy, učební pomůcky a tisk
 
5137 5512 0000
10,00
10,00
PO - dobrovolná část
5137 6171 0000
60,00
60,00
Činnost místní správy
5137
70,00
70,00
DHDM
 
5138 6171 0000
0,00
0,00
Činnost místní správy
5138
0,00
0,00
Nákup zboží
 
5139 3319 0000
3,00
3,00
Ost. záležitosti kultury
5139 3745 0000
1,00
1,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5139 5512 0000
5,00
5,00
PO - dobrovolná část
5139 6171 0000
20,00
20,00
Činnost místní správy
5139
29,00
29,00
Nákup materiálu j.n.
 
 
101,00
Nákupy materiálu
513
101,00
5153 6171 0000
80,00
80,00
Činnost místní správy
5153
80,00
80,00
Plyn
 
5154 3631 0000
15,00
15,00
Veřejné osvětlení
5154 6171 0000
40,00
40,00
Činnost místní správy
5154
55,00
55,00
Elektrická energie
 
5156 5512 0000
8,00
8,00
PO - dobrovolná část
5156
8,00
8,00
Pohonné hmoty a maziva
 
 
143,00
Nákup vody, paliv a energie
515
143,00
5161 6171 0000
1,00
1,00
Činnost místní správy
5161
1,00
1,00
Poštovní služby
 
5162 6171 0000
10,00
10,00
Činnost místní správy
5162
10,00
10,00
Služby telekom. a radiokom.
 
5163 6171 0000
10,00
10,00
Činnost místní správy
5163 6310 0000
0,20
0,20
Obec.příj.a výd.z fin.operací
5163
10,20
10,20
Služby peněžních ústavů
 
5169 3319 0000
6,00
6,00
Ost. záležitosti kultury
5169 3341 0000
2,70
2,70
Rozhlas a televize
43Rozpočet dle položek podrobně

Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591
Běžné výdaje
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
5169 3399 0000
1,00
1,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
5169 3419 0000
1,00
1,00
Ostatní tělovýchovná činnost
5169 3721 0000
10,00
10,00
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů
5169 3722 0000
115,00
115,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
5169 3723 0000
16,50
16,50
Sběr a svoz ostatních odpadů
5169 3745 0000
2,00
2,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5169 5512 0000
2,00
2,00
PO - dobrovolná část
5169 6171 0000
72,00
72,00
Činnost místní správy
5169
228,20
228,20
Nákup ostatních služeb
 
 
249,40
Nákup služeb
516
249,40
5171 2212 0000
5,00
5,00
Silnice
5171 3631 0000
10,00
10,00
Veřejné osvětlení
5171 6171 0000
486,31
486,31
Činnost místní správy
5171
501,31
501,31
Opravy a udržování
 
5175 3399 0000
2,00
2,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
5175 5512 0000
7,00
7,00
PO - dobrovolná část
5175 6171 0000
2,00
2,00
Činnost místní správy
5175
11,00
11,00
Pohoštění
 
 
512,31
Ostatní nákupy
517
512,31
5182 6171 0000
0,00
0,00
Činnost místní správy
5182
0,00
0,00
Poskytované zálohy vl.pokladně
 
 
0,00
Poskyt.zál.,jistiny,záruky...
518
0,00
5193 2221 0000
29,00
29,00
Provoz veřej.silniční dopravy
5193
29,00
29,00
Výd.na dopravní úz.obslužnost
 
5194 3399 0000
15,00
15,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
5194
15,00
15,00
Věcné dary
 
 
44,00
Výdaje-neinv.nákupy,přísp.,...
519
44,00
1 049,71
51
Neinvest.nákupy a souv.výdaje
1 049,71
5329 3639 0000
0,81
0,81
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
5329
0,81
0,81
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.
 
 
0,81
Neinv.transfery VR územ.úr.
532
0,81
1 328,91
1 328,91
Celkem
43Rozpočet dle položek podrobně

Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591
Kapitálové výdaje
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
6121 6171 0000
300,00
300,00
Činnost místní správy
6121
300,00
300,00
Budovy,haly,stavby
 
 
300,00
Pořízení DHM
612
300,00
300,00
300,00
Celkem
1 628,91
1 628,91
Výdaje celkem