ROZPOČET NA ROK 2019 - návrh

   
        
  

PŘÍJMY zaokrouhlené na Kč

     

Paragraf

Položka

Název

rozpočet 2019

skutečnost 2018

rozpočet 2018

  
 

1111

DPFO ze záv. Činnosti

470 000

457 180

400 000

  
 

1112

DPFO z sam. výd. činnosti

11 000

10 811

11 000

  
 

1113

DPFO z kapit. Výnosů

50 000

42 677

38 000

  
 

1121

DPPO

420 000

391 689

400 000

  
 

1122

DPPO za obce

44 460

0

0

  
 

1211

Daň z přidané hodnoty

1 000 000

965 249

810 000

  
 

1334

Odvody za odnětí půdy

3 000

2 863

510

  
 

1340

Popl. za prov. likv. kom. odpadu

50 100

32 200

31 800

  
 

1341

Poplatek ze psů

1 300

1 250

1 300

  
 

1381

Daň z hazardních her

12 000

11 227

8 000

  
 

1382

Odvod z loterií a her

10

7

3 000

  
 

1511

Daň z nemovitých věcí

140 000

127 158

120 000

  
 

4111

Neinv. přijaté transfery

0

35 251

16 285

  
 

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR

65 400

60 900

60 900

  
 

4122

Neinv. transfery přijaté od krajů

0

127 000

0

  

3725

2324

Přij. nekapit. příspěvky

14 000

13 003

14 000

  
 

4116

Ostatní přijaté transfery neinv. Ze SR

0

4 800

0

  

6171

2141

Příjmy z úroků

330

242

2 000

  

6171

2329

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

2 000

1 000

2 000

  

6171

3111

Příjmy z prodeje pozemků

80 000

50 960

80 000

  
  

PŘÍJMY CELKEM

2 363 600

2 335 467

1 998 795

  


      
        
        

ROZPOČET NA ROK 2019 - návrh

   
        
  

VÝDAJE dle paragrafů

     

Paragraf

Položka

Název

rozpočet 2019

skutečnost 2018

rozpočet 2018

  

2212

 

Silnice

800 000

250 128

500 000

  

2292

 

Provoz veřej. silniční dopravy

25 000

21 183

30 000

  

3314

 

Činnosti knihovnické

12 000

7 620

12 000

  

3319

 

Ostatní záležitosti kultury

30 000

18 139

11 000

  

3341

 

Rozhlas a televize

2 700

2 700

2 700

  

3399

 

Ostatní záležitosti kultury

30 000

16 735

17 000

  

3631

 

Veřejné osvětlení

15 000

13 029

15 000

  

3639

 

Komun.služby a úz. Rozvoj

760

765

765

  

3721

 

Sběr a svoz nebezpeč. odpadů

0

0

9 000

  

3722

 

Sběr a svoz komunál. odpadů

130 000

94 788

102 000

  

3723

 

Sběr a svoz ostatních odpadů

25 000

21 976

22 000

  

3745

 

Péče o vzhled obce a zeleň

3 000

0

3 000

  

5512

 

SDH - dobrovolná část

66 000

49 177

66 000

  

6112

 

Zastupitelstvo obcí

244 000

272 209

230 400

  

6115

 

Volby do zastup. Územ. Sam. Celků

0

18 966

0

  

6118

 

Volby prezidenta ČR

0

16 285

16 285

  

6171

 

Činnost místní správy

980 000

592 281

961 515

  

6310

 

Obecné výdaje z fin. Operací

140

126

130

  
  

VÝDAJE CELKEM

2 363 600

1 396 107

1 998 795

  
        
        

ROZPOČET NA ROK 2019 - návrh

  
       
  

VÝDAJE - rozpis na položky - příloha strana 1

    

Paragraf

Položka

Název

rozpočet 2019

skutečnost 2018

rozpočet 2018

 

2212

5171

Silnice

800 000

250 128

500000

 

2292

5193

Provoz veřej.silniční dopravy

25 000

21 183

30000

 

3314

 

Činnosti knihovnické celkem

    
 

5021

Ostatní osobní výdaje

8 000

7 620

8000

 
 

5136

Knihy,pomůcky a tisk

2 000

0

2000

 
 

5139

Nákup materiálu

2 000

0

2000

 

3319

 

Ostatní záležitosti kultury

    
 

5139

Nákup materiálu

6 000

8 305

6000

 
 

5169

Nákup ostatních služeb

5 000

0

5000

 
 

5175

Pohoštění

19 000

9 834

  

3341

 

Rozhlas a televize

    
 

5169

Nákup ostatních služeb

2 700

2 700

2700

 

3399

 

Ost.zál.kult.,círk., sděl.pros.

    
 

5194

Věcné dary

25 000

16 735

15000

 
 

5492

Dary obyvatelstvu

5 000

0

2000

 

3631

 

Veřejné osvětlení

    
 

5154

Elektrická energie

13 500

13 029

12000

 
 

5171

Opravy a udržování

1 500

0

3000

 

3639

5329

Komun.služby a úz.rozvoj j.n.

760

765

765

 

3721

5169

Svoz a sběr nebezpečných odpadů

0

0

9000

 

3722

5169

Sběr a svoz komunálních odpadů

130 000

94 788

102000

 

3723

5169

Sběr a svoz ostatních odpadů

25 000

21 976

22000

 

3745

5139

Péče o vzhled obcí a zeleně

3 000

0

3000

 

5512

 

SDH - dobrovolná část

    
 

5137

DHDM

45 000

35 587

50000

 
 

5139

Nákup materiálu

9 000

1 901

9000

 
 

5156

PHM

10 000

8 089

5000

 
 

5169

Nákup ostatních služeb

2 000

3 600

2000

 
       
       
  

Výdaje - rozpis na položky - příloha strana 2

    

Paragraf

Položka

Název

rozpočet 2019

skutečnost 2018

rozpočet 2018

 

6112

 

Zastupitelstvo obcí

    
 

5023

Odměny členů zast. Obcí

214 000

255 165

203000

 
 

5032

Zdrav. poj.povinné

30 000

17 044

27400

 

6115

 

Volby do zast. Územ. Sam. Celků

0

18 966

0

 

6118

 

Volby prezidenta ČR

    
 

5021

Ostatní osobní výdaje

0

12 931

12931

 
 

5139

Nákup materiálu

0

140

140

 
 

5173

Cestovné

0

456

456

 
 

5175

Pohoštění

0

2 758

2758

 

6171

 

Ćinnost místní správy

    
 

5011

Platy zaměstnanců

54 000

52 328

54000

 
 

5021

Ostatní osobní výdaje

30 000

46 898

30000

 
 

5031

Sociální pojištění

14 000

13 088

14000

 
 

5032

Zdrav. poj.povinné

6 000

4 710

6000

 
 

5137

DHDM

40 000

59 585

40000

 
 

5139

Nákup materiálu

10 000

18 230

10000

 
 

5153

Plyn

52 000

93 740

52000

 
 

5154

Elektrická energie

20 000

24 094

20000

 
 

5162

Služby telekom.

11 000

8 392

11000

 
 

5163

Služby peněžních ústavů

5 000

4 871

5000

 
 

5169

Nákup ostatních služeb

40 000

82 372

40000

 
 

5171

Opravy a udržování

115 000

119 268

70000

 
 

5175

Pohoštění

0

191

  
 

5172

Programové vybavení

0

6 498

0

 
 

5362

Platby daní a poplatků

1 500

1 800

1500

 
 

6121

Budovy, haly, stavby

531 500

56 216

558015

 
 

6130

Pozemky

50 000

0

50000

 

6310

5163

Obec. výdaje z fin. operací

140

126

130

 
  

CELKEM

2 363 600

1 396 107

1998795

 
       
       

Vyvěšeno  1.3.2019