IČO: 00179591               Opis schváleného rozpočtu
Obecní úřad Druhanov                                              Období: 3/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Text schváleného rozpočtu
Su  Au    Uz     Org   Ka  Od Pa  Sp Po  Zj    Schválený rozpočet
                                                        v Kč
231 0100  00000  0000  00  00 00  11 11  000          281 100,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  11 12  000           43 000,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  11 13  000           34 700,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  11 21  000          362 100,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  11 22  000            8 550,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  11                  729 450,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  12 11  000          735 800,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  13 34  000              764,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  13 40  000           32 200,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  13 41  000            1 500,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  13 51  000            6 300,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  13                   40 764,00
231 0100  00000  0000  00  00 00  15 11  000          122 200,00
231 0100  00000  0000  00  00                       1 628 214,00 P
231 0100  00000  0000  00  22 12  51 71  000            5 000,00
231 0100  00000  0000  00  22 21  51 93  000           28 000,00
231 0100  00000  0000  00  22                          33 000,00 V
231 0100  00000  0000  00  33 14  50 21  000            5 000,00
231 0100  00000  0000  00  33 14  51 36  000            1 000,00
231 0100  00000  0000  00  33 19  51 69  000            5 000,00
231 0100  00000  0000  00  33 41  51 69  000            2 700,00
231 0100  00000  0000  00  33 99  51 94  000           13 000,00
231 0100  00000  0000  00  33                          26 700,00 V
231 0100  00000  0000  00  34 19  51 69  000            1 000,00
231 0100  00000  0000  00  36 31  51 54  000           13 000,00
231 0100  00000  0000  00  36 31  51 71  000            1 000,00
231 0100  00000  0000  00  36 31  51                   14 000,00
231 0100  00000  0000  00  36 39  53 29  000              795,00
231 0100  00000  0000  00  36                          14 795,00 V
231 0100  00000  0000  00  37 21  51 69  000            5 000,00
--------------------------------------------------------------------------------
FENIX, Rozpočet 7.70.009            Strana 1            Tisk: 24.3.2016 19:49:07
IČO: 00179591               Opis schváleného rozpočtu
Obecní úřad Druhanov                                              Období: 3/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Text schváleného rozpočtu
Su  Au    Uz     Org   Ka  Od Pa  Sp Po  Zj    Schválený rozpočet
                                                        v Kč
231 0100  00000  0000  00  37 22  51 69  000          102 205,00
231 0100  00000  0000  00  37 23  51 69  000           22 000,00
231 0100  00000  0000  00  37 45  51 39  000            1 000,00
231 0100  00000  0000  00  37 45  51 69  000            2 000,00
231 0100  00000  0000  00  37 45  51                    3 000,00
231 0100  00000  0000  00  37                         132 205,00 V
231 0100  00000  0000  00  55 12  51 39  000           12 000,00
231 0100  00000  0000  00  55 12  51 56  000            6 000,00
231 0100  00000  0000  00  55 12  51 69  000            3 000,00
231 0100  00000  0000  00  55 12  51                   21 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 12  50 23  000          116 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 12  50 32  000           10 500,00
231 0100  00000  0000  00  61 12  50                  126 500,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  21 41  000           22 100,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  50 11  000           52 500,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  50 21  000           31 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  50 31  000           14 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  50 32  000            5 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  50                  102 500,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51 37  000            3 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51 39  000            3 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51 53  000           60 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51 54  000           40 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51 62  000            8 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51 63  000            5 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51 69  000           65 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51 71  000          400 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  51                  584 000,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  61 21  000          655 014,00
--------------------------------------------------------------------------------
FENIX, Rozpočet 7.70.009            Strana 2            Tisk: 24.3.2016 19:49:07
IČO: 00179591               Opis schváleného rozpočtu
Obecní úřad Druhanov                                              Období: 3/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Text schváleného rozpočtu
Su  Au    Uz     Org   Ka  Od Pa  Sp Po  Zj    Schválený rozpočet
                                                        v Kč
231 0100  00000  0000  00  61 71  61 30  000            8 400,00
231 0100  00000  0000  00  61 71  61                  663 414,00
231 0100  00000  0000  00  61                          22 100,00 P
231 0100  00000  0000  00  61                       1 476 414,00 V
231 0110  00000  0000  00  00 00  41 12  000           55 000,00
231 0110  00000  0000  00  63 10  51 63  000              200,00
231                                                 1 705 314,00 P
231                                                 1 705 314,00 V
Příjmy celkem:            1 705 314,00
Výdaje celkem:            1 705 314,00
Fin. položky celkem:              0,00
--------------------------------------------------------------------------------
FENIX, Rozpočet 7.70.009            Strana 3            Tisk: 24.3.2016 19:49:07