6 Vývoj počtu obyvatel obce.


Rok Počet obyvatel Počet domů
165340 (odhad) 7
1825 116 nezj.
1840 134 nezj.
1850 120 nezj.
1870 190 22
1880 186 23
1890 307 28
1900 274 28
1910 314 33
1920 314 36
1930 278 39
1950 293 45
1961 140 34
1970 129 34
1980 126 35
1991 110 35
1996 114 37
1998 108 37

Nejvyšší počet obyvatel obce, 314 občanů, byl mezi léty 1910-1920. Tento vysoký počet obyvatel nejvíce ovlivnil nárůst trvale bydlících občanů v osadě Josefodol, což souviselo s konjunkturou v místní sklárně a zvýšením počtu bytů pro sklářské dělníky. Do roku 1950 došlo jen k mírnému snížení počtu obyvatel obce.

V roce 1960, v důsledku administrativního odtržení osady Josefodol od obce a přičlenění k městu Světlá, došlo k radikálnímu snížení počtu obyvatel obce o 150 osob.

Od roku 1961 do současnosti je zaznamenáván každé desetiletí úbytek o 7-8 obyvatel trvale bydlících, přesto, že počet domů proti roku 1960 je vyšší o 3 domy. Ovšem tři domy jsou trvale neobydlené a 4 jen přechodně. Dva neobydlené domy jsou bývalé výměnky mající samostatné popisné číslo, třetí neobydlený dům je samostatná nemovitost bez sociálního zařízení.

Přechodně obydlené domy slouží k rekreačním pobytům občanů bydlících ve městech. Některé tyto domy jsou dobře zařízené.

Narození občánků.

Roky žen mužů celkem průměr na rok
1970-1980 9 12 21 2,1
1981-1990 9 9 18 1,8
1991-1996 6 7 13 2,2

Dožití obyvatel obce - průměrný věk.

období celkem ženy muži
počet úmrtí věk dožití úmrtí věk úmrtí věk
Do r. 1970 x 10 72,88 3 78,25 7 70,50
1971-1980 18 73,21 10 74,05 8 72,21
1981-1990 21 77,01 10 80,26 11 74,07
1991-1996 6 77,90 3 81,20 3 74,60
x doložitelná úmrtí

Srovnatelnost: město Světlá n.S.

období celkem ženy muži
počet úmrtí věk dožití úmrtí věk úmrtí věk
1998 -1999 136 72,65 63 76,11 73 70,07

Za posledních třicet let došlo k prodloužení života obyvatel obce. Ženy se dožívají v posledním období, proti dožití před třiceti roky, vyššího věku o necelé tři roky, a muži o více jak čtyři roky.

Ženy proti mužům se v obci dožívají vyššího věku téměř o šest až sedm let.

V porovnání k průměrnému dožití obyvatel ve městě Světlá nad Sázavou za rok 1998, je průkazný vyšší věk při úmrtí obyvatel naší obce. U žen je vyšší tento rozdíl o pět roků a u mužů o čtyři a půl roku. Zřejmě se projevuje vliv zdravějšího prostředí na vesnici, zdravější stravy a lepšího životního stylu.

ZPĚT