Konfucius:

Trojí cestou můžeme dojít moudrosti:
Za prvé cestou přemýšlení,
cestou to nejušlechtilejší.
Za druhé cestou napodobování,
cestou to nejlehčí.
Třetí cesta je cestou vlastní zkušenosti,
cesta to nejtěžší.Také trochu jinak:

Chytrý se učí z chyb druhých,
Hloupý z chyb vlastních.

ZPĚT