Hospodaření obce

Výsledky hospodaření

rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004
rok 2005
rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012
rok 2013 rok 2014
rok 2015
návrh 2016 schválený 2016 návrh 2017
schválený 2017
návrh 2018
schválený 2018
návrh 2019
Rozpočty

rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015
schválený 2015
návrh 2016 schválený 2016 návrh 2017 schválený 2017 návrh 2018 schválený 2018 návrh 2019
schválený 2019
návrh 2020
schválený 2020Rozpočtová opatření aktuálního roku