Druhanovské domy        Rekonstrukce obecní budovy     Fotky z historie  Majitelé rychlejších připojení a ti, kdo mají více času si mohou prohlédnout další fotografie:

Rekonstrukce

Vichřice

Oslavy

Sport, a hasiči

Výstavba

Převzali jsme znak a vlajku

Další foto naleznete na neoficiálních stránkách