18 Obecní finance v roce 1999.

Stav financí k 1.1.1999 381 697,92 Kč
Příjmy za rok 1999 l 478 631,59 Kč
Vydání za rok 1999 1 350 823,50 Kč
Stav financí k 31.12.1999 509 506,01 Kč

Příjmy jednotlivě v Kč:

Daňová výtěžnost 306.323.-
Prodej stavebních parcel 298.363.-
Státní dotace na opravu cest 126.400.-
Prodej plynárenských a energetických akcií 272.000.-
Poplatek ze psů 1.025.-
Úroky 4.918,65
Poplatek za poškozené a užívané cesty 51.762,60
Tržba za dřevo 400.256.-
Za dodanou vodu 15.075.-
Ostatní příjmy 55.518,34

Vydání jednotlivě v Kč:

Oprava cest a kanalizace 496.191
Náklady na les 174.609
Plynofikace 139.010
Nákup pozemku 95.425
Nákup počítače 48.645
Nákup křovinořezu 23.399
Náklady na vodu 69.541
Dotace na autobusovou linku 22.829
Správa obce 152.100
Elektřina 25.400
Odvoz odpadů 10.340
Školné, odvod do Světlé 55.328
Hasičská výzbroj 21.738
Telefon 9.419
Cestovné 1.794
Ostatní vydání 5.055

ZPĚT