Závěrečný účet roku 2018, chválený zastupitelstvem obce 21.6.2019 naleznete zde.
Zpráva o přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí zde.