PŘÍLOHA
Součástí oslav 70 výročí založení Sboru bylo i předání medailí za ocenění práce ve Sboru. Ocenění předává starosta Sboru Josef Sviták  Jaroslavu Malinovi.
p17.jpg
Na oslavě se představilo i místní hasičské mládí, z nichž většina přispěla i do kulturního programu oslav
p18.jpg
V roce 1983 byla opravena hasičská zbrojnice. Byla dána nová krytina, nová fasáda,  oplechování a podlaha. Náklad na materiál byl 10.000Kč, brigádnická práce zdarma, včetně pokládky eternitu, kterou provedl pan Hurský.
p19.jpg
Brigádníci při úklidu prostoru kolem křížku u silnice, při kterém byla skácena i prastará lípa, která uschla. Její zbytky těla jsou vidět v pravé části snímku. Snímek je z roku 1999.
p20.jpg
Číslo popisné 17 vykoupily Státní silnice, z důvodu rozšíření silnice. Stavební pozemek byl bezúplatně převeden na obec Druhanov. Z toho důvodu mohlo být přikročeno k přístavbě sálu. Rodině Vlčkových byl poskytnut uvolněný byt v budově školy. Demolici nemovitosti provedli občané v roce 1979.
p21.jpg
Hasičská zbrojnice s obecní váhou. Váha původně sloužila pro místní hospodáře k vážení zemědělských produktů. Za vážení obec i vybírala poplatek. Jelikož váha byla dimenzována pouze na potahové vozy, v sedmdesátých letech byla zbourána, jelikož traktorový vůz na ní nebylo možno zvážit.
p22.jpg
Druhanovská mládež z roku 1935. Zleva první řada: Jar. Kubátová, Jos. Horní, Lad. Kubát, Mil. Moravec, sestry Troubovy, L. Doležalová, M. Čapková. Druhá řada zleva: Jiřka. Kubátová, Helena. Vlčková, Jos. Rezek, Jar. Trouba a Jos. Čapek.
p23.jpg
Koňský potah hospodáře v čísle popisném 4, je připraven odjet s žebřiňákem pro fůru obilí. Snímek je z roku 1939 a potah stojí u kolny, která původně stála na protější straně dvora, proti obytné budově. Krytina budovy byla lepenka.
p24.jpg

Strana:   1  2  3  4 
[ Předchozí ]      [ Další ]      [ Popis k fotkám ]