PŘÍLOHA
Budování zemní usazovací nádrže kanalizace v roce 1974. Zleva: Vladimír Sviták, Antonín Major, Josef Rezek, Jan Vladyka, Václav Sviták, Jaroslav Dvořák, Jaroslav Malina a Ladislav Fiala.
p09.jpg
Brigádníci při sečení vlhkých luk v Lánech. V popředí Ladislav Fiala, Vilém Stibůrek a Jaroslav Rezek. Kvalita těchto luk byla velmi špatná, byly velmi vlhké, pro mechanizaci nepřístupné. Některý den se sešlo až 30 sekáčů
p10.jpg
Hasičské mládí se svým vedoucím Josefem Svitákem z čp. 28 v roce 1988. Po několik let se mladí hasiči zúčastňovali obvodních i okresních soutěží.
p11.jpg
Roky 1983 až 1988 byly velmi úspěšné pro místní hasičský sbor ve sportovních hasičských soutěžích. V roce 1983 se na okrskové soutěži umístila dvě místní družstva na prvním a druhém místě. V roce 1986 vyhrálo družstvo okrskovou i obvodní soutěž a postoupilo do okresní soutěže
p12.jpg
V roce 1988 byla přestěhována dřevěná budova od kravína (původně sloužila pro řemeslníky při stavbě kravína), ke koupališti. Přesun byl velmi náročný. Celá budova byla na základech vyzdvižena, podložena trámy a na těchto vlečena na připravené místo.
p13.jpg
Druhanovští ogaři seřazení před hospodou ke startu na pomlázku. Zleva: Bohuslav Novotný (zootechnik JZD a pozdější starosta Světlé ), Fr. Bašta, Jiří Rezek, Hocek, V. Sviták, Jar. Rezek, V. Malina, Josef Rezek st. (předseda JZD) a J Vladyka.
p14.jpg
Členové hasičského sboru v roce 1995, při oslavě 70 výročí založení Sboru.
V tomto roce měl Sbor 42 členů, z toho 5 žen. Mladých hasičů do patnácti let bylo 15.
p15.jpg
Občané na oslavě 70 výročí založení hasičského sboru.
p16.jpg

Strana:   1  2  3  4 
[ Předchozí ]      [ Další ]      [ Popis k fotkám ]