PŘÍLOHA
Pohlednice z dvacátých let dvacátého století, kterou vydal pan František Adam, pekař a obchodník z čp. 10. Snímky vypovídají o stavu čp. 10, 18, 1, 3, 11, 17 (dnes již neexistuje), 20, a 34 té doby.
p01.jpg
Dům čp. 21, pana Františka Bašty, mistra kolářského, s jeho rodinou. Snímek je pořízen v začátku dvacátého století. Mistr drží v ruce poříz a sedí na nástroji zvaném 'dědek'.
p02.jpg
Číslo popisné 27 z roku 1930. Dům původně sloužil pro nájemníky z řad sklářů a brusičů skla. V popředí je pole majitelů z čp. 20, s panáky žita. Na stavbě je typický široký komín, při podlaze ještě rozšířený, do kterého se vstupovalo při jeho čištění plechovými dveřmi.
p03.jpg
Štít čp. 11 z roku 1938. Na snímku vpravo je vidět již přistavěná nová budova sálu. Vchod do hostince ve štítě byl zazděn
p04.jpg
Druhanovští hasiči z roku 1933. V první řadě z leva: Moravec Jan čp. 7, Vlček Jaroslav čp. 1, Vlček František čp. 2, Zadina František čp. 31, Pipek Jaroslav čp.19, Rezek František čp. 13. Druhá řada: Kubát Jaroslav čp. 12, Vlček Jaroslav ml. čp. 17, Rezek František ml. čp. 13, Trouba Jan čp. 5, Švec František čp. 6, Rezek Václav čp. 15, Adam František čp. 10.
p05.jpg
Hasiči při oslavě 50 výročí založení Sboru. První řada zleva: Čmejrek František, Sviták Josef, Moravec Jan, Adam František, Havel Václav, Sviták Václav, Stibůrek Vilém. Druhá řada: Horní Josef, Rezek Josef, Vladyka Jan, Moravec Miloslav st., Sviták Václav ml.,Sviták Vladimír, Malina Václav, Dvořák Jaroslav, Moravec Miloslav ml., Vlček Josef, Sviták Josef, Major Antonín, Toman František, Rezek Jaroslav a Rezek Josef.
p06.jpg
Děti druhanovské školy v roce 1971. Učitel František Holoubek, školnice Milada Vlčková, žáci zleva, třetí řada: Milan Sviták, Václav Sviták, Iva Zadinová, Jitka Slavíková, Jolana Bílá, Liběna Běhounková. Druhá řada: Vladimír Sviták, Luboš Novák, Vladimír Horní, Pavel Slavík. První řada: Iva Vladyková, Eva Bílá, Vlaďka Papoušková, Jana Vladyková a Růžena Bílá.
p07.jpg
Druhanovské děti s paní učitelkou Martínkovou a občankami Vladykovou a Baštovou na výletě u Žižkovy mohyly v roce 1974.
p08.jpg

Strana:   1  2  3  4 
[ Předchozí ]      [ Další ]      [ Popis k fotkám ]